Nezařazené

Jaký je vývoj očí u dětí? Je to běh na krátkou trať.

Zrak je pro člověka jedním z nejdůležitějších smyslů.

Získáváme jím přibližně 80 % informací a vjemů z našeho okolí. Proto je velmi podstatné nepromarnit nejdůležitější období vývoje zraku u Vašich dětí a věnovat mu maximální pozornost. Vývoj zraku u dětí je běh na krátkou trať ale s vysokým výkonem.

Člověk přichází na svět s nedokonalým zrakovým vnímáním, které se upravuje během prvních 7 let věku. Někteří v té době nosí na brýlích tzv. okluzor (plastový výlisek nebo náplast zakrývající oko). Oblast binokulárních vad je ve věku 3–7 let nejčastějším funkčním defektem zraku (asi 5–10 % populace). Při včasném odhalení a následné terapii mívají velmi dobrou prognózu nápravy.

Binokulární vidění je koordinovaná senzomotorická činnost obou očí, která má za úkol vytvořit obraz pozorovaného objektu. Binokulární vidění se vyvíjí od narození do 7 let věku dítěte.

ETAPY BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ:
1. fixační reflex (0–2 měsíce) – dítě se dívá jedním okem, druhé oko může fyziologicky zašilhat, 2. binokulární reflex (2. měsíc) – dítě se začíná dívat oběma očima, 3. reflex konvergence (3. měsíc) – dítě sleduje bližší i vzdálenější předměty, 4. reflex akomodace (4. měsíc) – schopnost zaostřit na bližší i vzdálenější předměty, 5. reflex fúze (6. měsíc) – spojení obrazů v jeden smyslový vjem, 6. upevňování binokulárních reflexů (přibližně 9. měsíc), 7. rozvoj prostorového vidění (od 1 roku), 8. stabilizace binokulárních reflexů (do 6 let).
Jestliže zasáhne do výše uvedených etap jakákoli porucha, přeruší se normální vývoj.

Proto lze jinak na náš život s dítětem aplikovat tyto poznatky na dané projevy a to co můžeme s dítětem dělat:

 • 6 týdnů – Sleduje světelný zdroj a zafixuje jej. Zasměje se na tvář maminky, vidí předměty ve vzdálenosti až 50 cm.
 • 3 měsíce – Sleduje a zafixuje pomalu se pohybující předmět před očima,stočí již obě oči dovnitř při zaostření na předmět.
 • 6 měsíců – Bezpečně sahá po hračkách.
 • 2 roky – Pozná jednoduché obrázky.
 • 3 roky – Pozná jednotlivá písmena.
 • 5 let – Pozná a pojmenuje řádky písmen na větší vzdálenost.

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY, KTERÉ BY MOHLY ZNAMENAT, ŽE DÍTĚ ŠPATNĚ VIDÍ?
U novorozenců a batolat existují určité varovné příznaky, kterých by si mohli rodiče všimnout a které by mohly znamenat, že se zrakem nebo s okem u dítěte není něco v pořádku.
Mezi ně patří:
a) bloudivé nebo kroutivé pohyby očí,
c) dítě si vtláčí prstíky do očí,
d) trvalé a výrazné stočení jednoho nebo obou očí (zevně, dovnitř, nahoru nebo dolů),
e) dítě se výrazně brání zakrytí jednoho oka,
f) dítě nereaguje na nabízené předměty ani na světelné podněty (nezafixuje hračku, respektive nepodívá se upřeně na hračku).

Co by také nemělo být:
a) zašedlé, méně průhledné rohovky (zamlžené sklíčko od hodinek),
b) bělavý reflex od pozadí oka,
c) nereagující zorničky,
d) asymetrie očních štěrbin (jedna je například výrazně užší),
e) hnisavá sekrece z očí nebo výrazné slzení,
f) příliš velké oči.

Co může být normální:
a) občasné zašilhání,
b) občasné záškuby očí,
c) ve větší vzdálenosti se na nás dítě nedívá,
d) když je nemocné nebo nevrlé, nemusí reagovat na zrakové podněty.

U DĚTÍ V POZDĚJŠÍM VĚKU MOHOU BÝT ZNÁMKAMI TOHO ŽE ŠPATNĚ VIDÍ NEBO TRPÍ NĚJAKOU OČNÍ CHOROBOU NÁSLEDUJÍCÍ PROJEVY:

 1. pravidelné zakopávání a narážení do čehokoli
 2. nemají chuť číst
 3. nejsou si jisté při sportu nebo bezdůvodně nejeví o něj zájem
 4. zhoršené známky na vysvědčení
 5. zjevné problémy při soumraku anebo za tmy

Proto je velmi vhodné absolvovat s dětmi pravidelné vyšetření a to zhruba v době kolem 2 let věku dítěte a zajisté pak kolem 6. roku věku v době přípravy na školní docházku. Vyšetření neodkládejte a projděte jím i když u Vás se vada zraku nevyskytuje. budete mít jistotu že jste nic nenechali náhodě!

NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ:

 1. Rohovka oka má nejvíce nervových zakončení na těle
 2. U malých dětí je velká plasticita mozku a to umožňuje léčbu oslabených zrakových funkcí
 3. Vývoj a konečný počet dioptrií je předurčen geneticky. K ovlivnění lomivosti nebo délky oka nepomohou žádné oční cviky, hypnóza ani vitaminoterapie
 4. Novorozenci preferují černobílé předměty před barevnými
 5. U kojenců a batolat lze na základě výše uvedeného poznatku speciálním vyšetřením zjistit poměrně dobře zrakovou ostrost obou očí
 6. Po některých lécích užívaných v terapii dětského glaukomu se prodlužují řasy
 7. Je dobré zkusit občas dítěti zakrýt střídavě jedno a pak druhé oko. Pokud se výrazně brání zakrytí jednoho z nich, mohlo by to znamenat horší vidění nezakrytého oka